Dansereds bro & lid

GPS: 57°41’24.2″N 12°18’27.8″E

Danseredsliden utgör ett betydelsefullt stycke kommunikationshistoria.

Vägsträckningen är en del av den gamla landsvägen mellan Härryda och Skene och den uppvisar ålderdomliga karaktärsdrag som t.ex. berg i dagen i vägbanan på flera ställen. Utmed liden finns en kvartsmilsten i kallmurat stenfundament, en sten med avståndsangivelsen 12 km, en väghållningssten med texten ”178” och en skålgropslokal på ett flyttblock. Vällagda stengärdesgårdar kantar partier av vägsträckningen.

Passa på att ta en titt på den gamla Dansereds gård, där det finns butiker och en restaurang.

Karta över Dansereds lider

Hitta hit:

Den gamla stenvalvsbron ligger precis väster om länsväg 546, bredvid Charkuterifabriken. Liden ligger österut på andra sidan järnvägen. Se karta i länken ovan.

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit