Risbohult

GPS: 57°41’52.1″N 12°24’05.3″E

I naturreservatet Risbohult några kilometer väster om Hindås, finns en kanjon — Kvarnberget. En brant stig och trappor leder till dess botten, där Mölndalsån skurit sin väg genom berget. Här finns också rester från en 1600-talskvarn.

Kvarnberget är en del av naturreservatet Risbohult. Det är en djup kanjon med branta bergsväggar, där Mölndalsån bildar små forsar. Här dämde man upp vattnet i en damm så att kraften kunde driva såg- och kvarnverksamhet. En kvarnruin samt rester efter fördämningar från 1600-talet finns ännu kvar.

I sumpskogen växer flera växt- och djurarter som under de senaste årtiondena blivit allt färre. Här finns värdefull moss- och lavflora med sällsynta arter som skuggmossa, dunmossa, hållav och kattfotslav. Även den atlantiska hållaven, som man tidigare trott var utdöd i Sverige, finns i Risbohult.

Länk till extern information här. 

Hitta hit:

Kör på länsväg 156 mot Hindås. Parkering finns vid samma GPS koordinater som ovan. Åk kollektivt: Ta buss till Risbohults såg. Gå cirka 150 meter österut.

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit