Storåns dalgång

GPS: 57°37’53.9″N 12°29’48.1″E

Upplev det gamla kulturlandskapet med odlingsrösen, stengärdesgårdar och fägator i Storåns dalgång. Kanske kan du få se en skymt av en lax eller en öring i den slingrande ån.

Storåns dalgång är belägen mellan Rävlanda och Hällingsjö. Dalgången består av lösa avlagringar som inlandsisen och dess isälvar lämnat efter sig. I avlagringarna har sedan Storån eroderat sig ner och bildat raviner. De sluttande ravinsidorna är antingen betade eller skogsklädda. Odlingslandskapet karaktäriserar området och åkrarna breder ut sig i dalgången som är ett representativt exempel på odlingslandskap i skogsbygden. Bebyggelsen ligger samlad i smala stråk utmed dalsidorna och ovanför gårdarna tar skogsklädda berg vid. Jordbruket i form av både bete och odling håller landskapet öppet. På flera ställen bland annat runt Gisselbäcken, växer fuktiga lundartade lövskogar där fuktighetskrävande lövskogsarter trivs. Dalgången fortsätter in i Marks och Bollebygds kommuner.

När istiden tog slut var dalgången bland de först befolkade platserna i närområdet. Utmed åns lopp har man hittat bland annat yxor, skrapor och andra flintredskap från både jägar- och bondestenåldern. Man fiskade och samlade växter och bär. På ån kunde man färdas i stockbåt till andra bosättningar, fiskesjöar och jaktmarker.

Länk till extern information här.

Hitta hit:

Storåns dalgång sträcker sig över en stor yta och erbjuder många sevärdheter. Se gärna den externa informationen för varje specifik plats.

 

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit