Bråtaskogens naturreservat

Kommun:  
Typ av besöksmål:  
Information på: 

GPS 57°40'47.3"N 12°07'12.0"E

Bråtaskogen är ett småkuperat skogsområde och under tallarna växer massor av blåbärsris. Här kan du få en känsla av riktig vildmark och se ut över myrar och bergsplatåer. Ta gärna med en korg för svamp och bär. Dagens talldominerade blåbärsrika skogar har antagligen uppkommit av tallsådd eller som en följd av markbränningar och minskande bete från andra halvan av 1800-talet. Bråtaskogen har till stor del klarat sig undan stora avverkningar och är ett gott exempel på gammal bondskog, som förr var den dominerande skogstypen.

Från Lilla Bråtatjärn rinner en bäck delvis genom stenig terräng och ut genom ett öppet odlingslandskap. I Bråtaskogen trivs många växter som annars är hårt trängda i dagens skogar. Rävlyor finns i skogen och därmed även chans att få se räv. Det finns kulturspår i form av rester från en gammal kvarn och en stenlagd väg. Området är bra hackspettsmarker och gröngöling, spillkråka samt större och mindre hackspett är observerade här. Förutom många arter av sångare och mesar finns även häckande ormvråk, kattuggla och nötkråka.

Länk till extern information

PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE

 c/o Partille kommun, 433 82 Partille

 Lena Tillgren: lena.tillgren[a]goteborgsinsjorike.se
© 2017 PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE. ALL RIGHTS RESERVED
HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 
AlizonWeb AB