Dammsjöås

Kommun:  
Typ av besöksmål:  
Information på: 

GPS:  57°54'13.2"N 12°37'29.8"E

Dammsjöås är en torpidyll 7 km utanför Alingsås, bortom byn Maryd vid vägs ände. Här ligger mangårdsbyggnad, undantagsstuga och ladugård samt ängsmark, sjö och skog/mosse. De olika naturtyperna framhävs längs en 2,6 km lång natur- och kulturled med informationstavlor. Totalt omfattar fastigheten drygt 18 hektar. Det finns uppmärkta vandringsleder till Alingsås/Ängabostugan (7 km) och till granngården Ekåsaryd (1,6 km). Här finns två knuttimrade vindskydd som fika och lägerplats.

När siste ägaren Allan Karlsson dog 1987,  testamenterade han Dammsjöås till Alingsås Hembygdsförening och Alingsås Friluftsklubb med hälften vardera. Sedan dess står en skötselgrupp för underhållet och arrangerar samlingar som Gökotta med potatissättning, blomstervandring, sommargudstjänst och slåttergille med honungsslungning.

Natur och miljövärdena, med t.ex. nattviol och nyckelblomster samt rödlistade fjärilsarter och det ursprungliga torpet, sköts nu efter en långsiktig skötselplan ungefär som ett naturreservat. Från 2018 kommer torpet att bli ett annex till Naturcentrum Tallhyddan, som ligger i Nolhagaparken i Alingsås och ha öppen sommarutställning i ”torvladan”.

Sommartid betar får på våra ängar och fem bisamhällen sköter pollineringen. På måndag förmiddagar har skötselgruppen arbetspass med skötsel och underhåll.

Länk till extern information här.

Hitta hit:

Från väg 180: sväng in på Marydsvägen och följ vägen till Maryd. Sväng höger på Dammsjöåsvägen och fortsätt hela vägen fram till parkeringsplatsen.

PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE

 c/o Partille kommun, 433 82 Partille

 Lena Tillgren: lena.tillgren[a]goteborgsinsjorike.se
© 2017 PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE. ALL RIGHTS RESERVED
HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 
AlizonWeb AB