Erska lunde

Kommun:  
Typ av besöksmål:  
Information på: 

GPS 58°06'42.2"N 12°31'08.3"E

En tydligt markerad bergs- och rullstensås i den vida Mellbydalen sydväst om Sollebrunn är Erska lunde, som är bevuxen med grov tall och gran där granen dominerar i lundens östra del. Det finns inslag av flera olika lövträd såsom ek, bok, ask, rönn och oxel. Vanliga buskar är brakved och druvfläder. På marken växer liljekonvalj, hallon och blåbär. I området förekommer bl a rödvingetrast, grönsångare, svartvit flugsnappare, trädgårdssångare och gröngöling. I lundens norra del finns flera gamla grustag. Här har scouterna en liten klubbstuga vid skidbacken.

I Erska lunde ligger Erska kyrka med kyrkogård. Kyrkan har en vacker rund form och omges av tuktade ekar. Trots att kyrkan har ett högt läge är den i stort sett dold av omgivande skog. Omedelbart väster om kyrkogården ligger ett järnåldersgravfält. Lunden genomkorsas av flera stigar och småvägar, dessutom finns ett elljusspår.

Länk till extern information

PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE

 c/o Partille kommun, 433 82 Partille

 Lena Tillgren: lena.tillgren[a]goteborgsinsjorike.se
© 2017 PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE. ALL RIGHTS RESERVED
HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 
AlizonWeb AB