Fägatorna i Lexby

Kommun:  
Typ av besöksmål:  
Information på: 
GPS: 57°44'46.0"N 12°07'48.6"E

Välkommen till den gamla byn i Lexby! I byn har som mest funnits 17 gårdar och här har människor bott i många århundraden. Namnet Lexby beskrivs i skrift första gången på 1500-talet, men människor har varit här långt tidigare. Det finns flera bronsåldersrösen i bergen ovanför och byn har blivit plundrad och nedbränd flera gånger. Det var oroliga tider bl.a. runt 1500-talet. Soldater förflyttade sig genom dalgången och behövde proviant. Då tog de även med sig pojkar och män till soldater, så byborna fick gömma sig uppe i Brattefjäll.

Söderläget nedanför berget och den bördiga jorden var gynnsam för  all slags odling. Bönderna sålde sin frukt och sina grönsaker i Göteborg. Här fanns även två trädgårdsmästeri. På 1960-talet kom Miljonprogrammet och kommunen köpte upp gårdarna genom tvångsexpropiering. Bostäder skulle byggas. Flera av de gamla gårdarna brändes ned av brandkåren och de flesta bönder flyttade. Detta var mycket sorgligt för de bönder som brukat jorden i många generationer. Men det blev ingen byggnation av hus i den gamla byn. Tre bönder var kvar och de fortsatte bruka jorden och ha djur. Kommunen ägde de flesta byggnader och många hus började förfalla.

2006 började kommunen få upp ögonen för byn igen. Man såg ett värde i det gamla Kulturlandskapet samt befolkningens önskemål att kunna rida och besöka landet. Samarbete startade med den nu enda kvarvarande lantbrukarfamiljen. Kommunen började röja de gamla markerna från igenväxning. Fårhusen byggdes, stallarna rustades upp, andra byggnader renoverades och flera olika projekt startade.
I dag finns flera olika aktörer i byn; Partille biodlare, Lexby ridklubb, odlarföreningen Mat för alla, Partille Hemvärn, High Adventure höghöjdsbana, Lexby gård m.fl. Det finns två stall med sammanlagt 16 hästar samt två fårhus för lammproduktion. Den ideella föreningen Levande Lexby har olika evenemang i byn t.ex. Skördefest och Lucia i Lexby. Ideella krafter har även gjort fyra vandringsleder runt byn. Den ena "Kulturstigen" går genom byn längs den gamla fägatan, över gärdena mot två gamla torpställen.

Partille kommun äger marken som Lexby gård arrenderar och brukar. Partillebo äger nästan alla byggnader i byn och de i sin tur hyr ut till Kultur och Fritid. Byn är en liten spillra av det gamla bondesamhället som, om det förvaltas rätt, kan vara ett besöksmål som blir unikt i framtiden.

Byn är öppen dygnet runt, året runt.
Länk till extern information här.

Hitta hit:

Från E20: Ta avfart 80 och kör mot Kåhög. Kör under järnvägen och ta höger i rondellen in på Lexbyvägen. Lexby gård ligger på vänster sida efter idrottsplatsen.

PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE

 c/o Partille kommun, 433 82 Partille

 Lena Tillgren: lena.tillgren[a]goteborgsinsjorike.se
© 2017 PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE. ALL RIGHTS RESERVED
HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 
AlizonWeb AB