Jonsered & Jonsereds strömmar

Kommun:  
Typ av besöksmål:  
Information på: 

GPS: 57°44'55.2"N 12°10'34.1"E


Säveån rinner strid i strömmarna genom Jonsered och på 1800-talet lockade detta vatten hit den skotska familjen Gibson och Alexander Keiller. För den förstnämnde var det tillgången till vattenkraft i närheten till Göteborg som gjorde att han kunde bygga upp nya verksamheter som behövdes för Sverige. Unikt var att han hade en helhetssyn på hur hela Jonseredssamhället skulle byggas upp med sociala institutioner som skola, boenden, sjukvård och t.o.m. barnabördsinrättning och kyrka förutom de industrier som etablerades. Textiltillverkning var det från början, segeldukar m.m.,  senare presenningar, verkstadsutrustning och de välkända motorsågarna som numera görs på annan ort.

Jonsered var i sin tid ett mönstersamhälle, ett litet museum nära fabriksporten berättar numera om detta. För Keiller lockade även det fantastiska laxfisket på den storvuxna Säveålaxen. Han studerade även deras lek i en berömd "vattenbur". Fortfarande leker laxarna i Jonsereds strömmar, om än i mindre antal, fiskevård pågår och fiskvägar förbättras i hela Säveåns längd. Mycket annan fin natur finns runt Jonsereds strömmar förutom kulturskatterna i form av det vackra kraftverket, de välhållna tegelbyggnaderna och numera inte minst Jonsereds återuppbyggda prisbelönta stilträdgård nedanför den vackra herrgårdbyggnaden.

Hitta hit:

Från E20: Ta avfart 82 mot Jonsered. Fortsätt genom Jonsered samhälle. Ta vänster över bron in på Fabriksstråket och fortsätt på William Gibsons väg (den går in genom det gamla fabriksområdet). Parkering finns vid Pendelstationen. 57°45'00.9"N 12°10'22.2"E

Pendeltåget stannar i Jonsered och är ett utmärkt alternativ till bilen.

PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE

 c/o Partille kommun, 433 82 Partille

 Lena Tillgren: lena.tillgren[a]goteborgsinsjorike.se
© 2017 PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE. ALL RIGHTS RESERVED
HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 
AlizonWeb AB