Klippans Naturreservat

Kommun:  
Typ av besöksmål:  
Information på: 

GPS: 57°41'00.2"N 12°28'47.4"E

Naturreservatet Klippan är en riktig gammelskog. Många granar är över 150 år. Steniga stigar och motionsspår löper genom området och fram till resterna av ett gammalt torp med månghundraåriga anor. Att vandra i reservatet är som att gå in i en annan tid. Träden sträcker sina raka stammar mot himlen och marken täcks av tjocka mossmattor.

Skogen får sköta sig själv från frö till ståtliga storgranar och slutligen kullfallna lågor. Inget mänskligt pedanteri städar bort döda träd, till flera organismers lycka. För många insekter är de döda träden nödvändiga livsbetingelser och de lockar i sin tur hungriga fåglar.

Torpet Klippan har gått i samma släkt från början av 1700-talet till 1977. Då avled Knut Valdemar Johansson som brukade marken tillsammans med sin syster Margit Sofia efter föräldrarnas död. Ingen av dem fick barn och därmed slutade en epok.

Länk till extern information här.

Hitta hit:

Åk kollektivt: Ta buss till Klippan.

Parkering finns vid reservatet eller vid elljusspåret vid vägen till Sundshult.

PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE

 c/o Partille kommun, 433 82 Partille

 Lena Tillgren: lena.tillgren[a]goteborgsinsjorike.se
© 2017 PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE. ALL RIGHTS RESERVED
HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 
AlizonWeb AB