Lederna i Lexbybergen

Kommun:  
Typ av besöksmål:  
Information på: 

GPS 57°44'46.2"N 12°07'49.1"E

Vi önskar att du får fina promenader i området. Här är ett rikt djurliv med rådjur, älgar, rävar, grävlingar, harar och många olika fåglar som gynnas av det varierande landskapet. Även växtligheten gynnas av variationen. Många örter och växter kommer fram där djuren betar i gränslandet mot skogen.

Karta finns vid fårhusen på Gamla Lexbyvägen.

Den gula stigen ”KULTURSTIGEN” är uppmärkt från Nygårdsvägen till ett gammalt torpställe (Mellkvist). Den går inte tillbaka i en cirkel. (Ca 2 km enkel väg) Man kan dock fortsätta härifrån till Jonsereds herrgård( ej märkt). Medelsvår vandring. Fler skyltar med information är på gång.

Den blå stigen går runt ”luckorna”. Hagar med stengärdesgårdar. Medelsvår vandring. (ca 1,8 km)

Den gröna stigen går runt High adventure och uppe i skogen. Vattnet har runnit i stigarna så det är ojämt underlag på flera ställen. Branta stigningar. Medelsvår vandring. (ca 1,6 km)

Den röda stigen går genom ett varierat kulturlandskap. Här går en gammal körväg till Gunnilse. Stigen behöver röjas på några ställen. Stigen går även en bit på asfalt, på Lexbydalsvägen. Medelsvår vandring.(ca 2,9 km)

De vita markeringarna visar ”genvägar” till fägatan. Det finns även en vit markering upp till bronsåldersröset. Denna stig går inte runt. Mycket brant.

Länk till extern information

PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE

 c/o Partille kommun, 433 82 Partille

 Lena Tillgren: lena.tillgren[a]goteborgsinsjorike.se
© 2017 PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE. ALL RIGHTS RESERVED
HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 
AlizonWeb AB