Lerådalens naturreservat

Kommun:  
Typ av besöksmål:  
Information på: 

GPS 57°47'42.8"N 12°17'33.7"E

Dalgången längs Lerån är ett karakteristiskt ravinlandskap som utmärks av åns slingrande lopp och betade ravinslänter.

Hit kan du komma för att se fåglar som ormvråk, tornfalk och sånglärka i de öppna markerna. Har du tur kan du även få syn på mer sällsynta arter som rosenfink, kornknarr, forsärla och kungsfiskare. I partier som varit betes- och ängsmarker under långa tider kan du se hävdgynnade växter som prästkrage, svinrot och blåsuga.

Du kan också komma hit för att bara gå en promenad och njuta av utsikten. Kommer du på våren blommar hägg, aplar och hagtorn rikligt. Nere vid ån möts du av frodig och skuggande grönska. Under sommarhalvåret betas hagarna i området av kor och får.

Länk till extern information

PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE

 c/o Partille kommun, 433 82 Partille

 Lena Tillgren: lena.tillgren[a]goteborgsinsjorike.se
© 2017 PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE. ALL RIGHTS RESERVED
HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 
AlizonWeb AB