St Mellby mekaniska museum

Kommun:  
Typ av besöksmål:  
Information på: 

GPS: 58°08'18.8"N 12°35'05.2"E

När västgötabanan drogs fram genom bygden gavs möjligheter för idérika personer att förverkliga sina planer. Handel och industrier växte upp, vid järnvägen avstyckades tomter, på en av dem byggdes St Mellby mekaniska verkstad år 1916.

Karl Larsson tog 1920 över verkstaden, han var en bygdens son som såg möjligheter när mekaniseringen tog över på landsbygden. Han tillverkade två storlekar av tändkulemotorer och tröskverk som det fanns stort behov av. Senare tillverkades även gröpkvarnar, skruvstycken samt legotillverkning till firmor. Reparationsarbeten har utförts åt bygdens folk ända fram till 1994, då Erik Andersson var ensam ägare av verkstaden och med ålderns rätt gick i pension.

Hembygdsföreningen tog över verksamheten och fastighet samt maskinparken som är sedan starten på 1920-talet. Fastigheten renoverades 1995 och visas nu upp, mycket teknikhistoria och gamla arbetsmetoder har räddats åt eftervärlden.

Ett gammalt magasin har rustats upp till klubblokal och utställningsvåningar, nya utställningshallar har byggts där täckdikningsmaskin och epatraktorer, tillverkade av bygdens folk, placerats.

Vi har funnit en väg att levandegöra historien som engagerar både de medverkande och åskådare. Ett 20-tal ideellt arbetande medlemmar renoverar och visar upp vår verksamhet där det finns något för alla att imponeras av.

För extern information klicka här eller ring Börje Gustavsson på telefon 073-97 98 299

Hitta hit:

Från väg 190: I St Mellby, sväng in på Bjärlandavägen (skylt mot "St Mellby mekaniska museum" finns) Efter 400 m finns museet på vänster sida.

 

PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE

 c/o Partille kommun, 433 82 Partille

 Lena Tillgren: lena.tillgren[a]goteborgsinsjorike.se
© 2017 PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE. ALL RIGHTS RESERVED
HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 
AlizonWeb AB