Rådasjön runt

Kommun:  
Typ av besöksmål:  
Information på: 

GPS 57°39'59.1"N 12°04'27.7"E

Rådasjöns naturreservat består, förutom av själva sjön, av omgivande landmiljöer med strandskogar, öppna betesmarker och ädellövskogar med framförallt ek. Hela området är ett väl bevarat exempel på en västsvensk högreståndsmiljö kring Råda säteri och tillsammans med angränsande Gunnebo slott formas en biologiskt och kulturhistoriskt mycket värdefull helhet. I naturreservatet ingår flera värdefulla naturtyper som numera har liten utbredning i Sverige.

Runt Rådasjön finns en 12 kilometer lång markerad slinga. Den största delen av sträckan är på grusade naturstigar genom lövskog nära sjön. Vissa delsträckor är på asfalterad gång och cykelväg eller genom bostadsområde. Vid bl a Råda säteri finns startskylt med en översiktskarta

Länk till extern information

PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE

 c/o Partille kommun, 433 82 Partille

 Lena Tillgren: lena.tillgren[a]goteborgsinsjorike.se
© 2017 PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE. ALL RIGHTS RESERVED
HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 
AlizonWeb AB