Säveåns naturreservat

Kommun:  
Typ av besöksmål:  
Information på: 

GPS: 57°47'13.3"N 12°18'48.0"E

Mellan Floda och Knavra bro ligger ett fantastiskt fint, lättillgängligt och välbesökt naturreservat utmed Säveån. Under alla tider på året har detta omväxlande vattendrag med omgivningar något spännande att bjuda på. En lättvandrad och väl iordningställd vandringsled med närhet till lokaltågsstationerna Floda och Stenkullen gör att man inte behöver använda bilen för att besöka denna spännande pärla i Göteborgs Insjörike.

Nära Floda börjar vandringsleden vid Garveriet där en stilla vattenyta brukar bjuda på vattenfåglar året runt. Här ses änder, skrakar och på vinter med lite tur smådoppingen – Lerums egen ”kommunfågel” som kan övervintra här. När du går ner mot den gamla sevärda Kusebackabron passerar leden en forsande åsträcka där den eleganta gula forsärlan häckar och där strömstarar vintertid djärvt dyker ner i det kalla vattnet i sin jakt på nattsländelarver.

Omväxlande lövskogsraviner följer Säveån och här och var ser du bäverfällen som ibland gör att vattnet får byta lopp! Vid en större udde finns det blåsippsbestånd som tidigare var rikligt och därför kallades ”blåsippshavet”, men numera är det glest mellan dem, medan vitsippor under våren däremot finns i riklig mängd. Här finns bänkar och lugna platser att vila på.

Längre ner hittar du Hillefors Grynkvarn som är ett välbevarat byggnadsminne och numera måltidsmuseum där lämpliga fikaplatser med utsikt finns. Har du tur får du se laxen försöka hoppa uppför dammen eller den exotiskt färgade kungsfiskaren flyga förbi, den häckar i närheten vissa år. Mer information om kvarnen här.

Om du sedan fortsätter ned mot Knavra bro passerar man en badvänlig sandstrand där det finns en gångbro över Säveån. Här har legat gamla vattenanläggningar som syns i form av välbevarade stenfundament och kanaliseringar som vattnet vilt forsar genom och över – ett mycket fotovänligt område. Här finns även parkeringsplats, men åker du tåget går man backen upp mot Stenkullen station.

Hitta hit:

Knavra bro, en sevärdhet i sig själv, är egentligen starten på leden. Men där finns det endast ett fåtal parkeringsplatser. Fler P-platser finns vid Stenkullen station 57°47'30.1"N 12°18'50.3"E. Om ni har möjlighet rekommenderar vi att ta Pendeltåget till Stenkullen och sedan gå till stationen i Floda, eller tvärt om.

PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE

 c/o Partille kommun, 433 82 Partille

 Lena Tillgren: lena.tillgren[a]goteborgsinsjorike.se
© 2017 PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE. ALL RIGHTS RESERVED
HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 
AlizonWeb AB