Stampens Kvarn

Kommun:  
Typ av besöksmål:  
Information på: 

GPS: 57°55'36.8"N 12°32'22.1"E

Lillån, som har sitt lopp från sjön Gerdsken genom centrala Alingsås, har vid Stampens Kvarn ett litet fall som har utnyttjats sedan lång tid tillbaka. 1727 byggde Jonas Alströmer en klädesstamp (därifrån kommer ”Stampen” stadsdelens namn) som drevs av ett vattenhjul i fallet. Där valkade man tyger vilket innebar att ylletyget bearbetades med en hammare så att det blev tätt och motståndskraftigt. Redan 1625 hade Gustav II Adolf beviljat staden förmånen att ”Uppbyggia en Tullqvarn uti Jerske Ström”. Någon kvarn byggdes dock inte då, utan först under 1750-talet anlades det en mjölkvarn på platsen.

Kvarnen brukades yrkesmässigt ända fram till 1976 då siste mjölnaren Åke Lindqvist slutade mala och i stort är kvarnens inre orört sedan dess. Byggnaden vittnar om utvecklingen av kvarnen. De ursprungliga murverken i natursten har byggts om och kompletterats under årens lopp och även trästommen har under åren förstärkts för att klara av de ökade kraven på konstruktionen när modernare och kraftigare maskinerier installerats. Maskinerierna berättar också om hur utvecklingen varit. Där finns de gamla kvarnstenarna kvar och bredvid dem finner man de modernare valskvarnarna. Drivningen av kvarnen skedde ursprungligen med ett utanpåliggande underfallshjul men i mitten av 1800-talet installerades två turbiner. Dessa drev hela maskineriet via ett system av remmar som löper från turbinaxlarna hela vägen upp till sikten på fjärde våningen. Allt är mycket välbevarat och man kan tydligt följa malningsprocessen och väl föreställa sig hur arbetet i kvarnen gick till.

Alingsås Hembygdsförening hyr idag kvarnen av kommunen och arrangerar där i samarbete med andra föreningar sommarutställningar med konst, foto, hemslöjd m.m.

Länk till extern information här.

Hitta hit:

Från E20: Sväng mot Trollhättan på väg 180 och ta strax därefter första vänster på Götagatan. Kör fram så långt det går. Begränsade parkeringsmöjligheter, så visa hänsyn.

 

PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE

 c/o Partille kommun, 433 82 Partille

 Lena Tillgren: lena.tillgren[a]goteborgsinsjorike.se
© 2017 PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE. ALL RIGHTS RESERVED
HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 
AlizonWeb AB