Wendelsbergsparken

Kommun:  
Typ av besöksmål:  
Information på: 

GPS: 57°39'54.1"N 12°07'24.1"E

I Mölnlycke ligger Wendelsberg, förr fabrikörsbostad för några få, nu folkhögskola och ett värdefullt natur-, kultur- och friluftsområde för många. Promenera genom den pampiga parkens lindallé eller vandra på stigar längs branta bergväggar ända upp till någon av utsiktsplatserna. Wendelsberg är ett värdefullt ströv- och friluftsområde på ca 90 hektar. Här finns inte bara en anlagd park utan också ett stort naturområde.

Wendelsbergsparken är magnifik med alla sina dammanläggningar, i vilka naturen speglas. Naturområdet öster om parken sträcker sig till Landvettersjön.

Parken anlades under åren 1860-1865 av Bruno Wendel, som var fabrikschef vid textilfabriken Mölnlycke AB. Arbetet med att anlägga Wendelsbergsparken kom delvis att fungera som nödhjälpsarbete för de anställda då fabriken hade lite att göra. Parken med sina promenadstråk och dammar är inspirerad av den engelska, romantiska landskapsstilen som hyllade den vilda naturen. Parken upplevs numera som en naturpark som domineras av ek och bok. Kommunen har genomfört omfattande restaureringar med stöd av statliga bidrag för kommunal och lokal naturvård.

Disponentvillan Wendelsberg med sin ståtliga lindallé stod klar 1883. Villan kallas Sveriges största träslott. Det blev en påkostad byggnad som är väl värd ett besök.

I parken finns även "Barnens naturstig" som består av två slingor med olika frågor och spännande information. Den ena är 500 meter och den andra är 300 meter. Båda slingorna går runt dammarna i parkens västra del ovanför folkhögskolans huvudbyggnad. Länk.

Länk till extern information här.

Hitta hit:

Området ligger inom promenad- och cykelavstånd från Mölnlycke.  Det finns flera busshållplatser i närheten av Wendelsberg. Parkering finns vid Mölnlycke fabriker och vid Wendelsbergs folkhögskola. 57°39'53.4"N 12°07'17.1"E

PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE

 c/o Partille kommun, 433 82 Partille

 Lena Tillgren: lena.tillgren[a]goteborgsinsjorike.se
© 2017 PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE. ALL RIGHTS RESERVED
HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 
AlizonWeb AB