Yxsjöns naturreservat

Kommun:  
Typ av besöksmål:  
Information på: 

GPS 57°38'59.8"N 12°10'58.2"E

Yxsjön är ett fint exempel på en näringsfattig sjö. Terrängen i området norr om sjön är kuperad med många fuktstråk, bäckar och skogstjärnar. Bitvis är skogsmarken täckt av gröna mossmattor och det kan kännas som om man går i en av John Bauers trollskogsmålningar.

Det faktum att Yxsjön är näringsfattig betyder inte att den saknar fördelar. Det finns många fina badställen runt sjön. I sjön finns också flera öar som är lämpliga för häckande fåglar. En sådan art är storlom som trivs här. Rödlistade strandväxter som klotgräs och klockgentiana finns vid Yxsjön liksom strandlummer och sydbläddra.

Länk till extern information

PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE

 c/o Partille kommun, 433 82 Partille

 Lena Tillgren: lena.tillgren[a]goteborgsinsjorike.se
© 2017 PÄRLOR I GÖTEBORGS INSJÖRIKE. ALL RIGHTS RESERVED
HEMSIDAN ÄR SKAPAD AV 
AlizonWeb AB